Szkolenia

Realizuję autorskie projekty szkoleniowe w zakresie wzmacniania kompetencji menadżerskich, trenerskich i rozwoju osobistego (m.in. budowanie zespołu, zarządzanie zmianą, motywowanie, komunikacja, negocjacje, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem).

Dotychczasowe doświadczenie obejmowało współpracę zarówno z firmami prywatnymi jak i instytucjami: Centrum Projektów Europejskich, Wojewódzki Urząd Pracy, sądy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej.